2017/Feb/15

วันนี้ได้ฤกษ์จัดกองหนังสือที่กองสุมอยู่มานานปี

เลยได้เจอสมุดโน้ตเล่มเก่าๆ เล่มนึง จมอยู่ใต้กองพเนินกองนั้น

เปิดอ่านดูคร่าวๆ ก็เป็นเรื่องราวที่เราเคยทำ เคยสนใจ ในช่วงปีพ.ศ.2548

ซึ่งทำให้ได้ย้อนเวลาไปนึก ไปคิด ถึงสิ่งต่างๆ ที่เคยผ่านพบมาในช่วงเวลานั้นๆ

-----

จึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง... จริงๆ

เพราะมันเป็นสิ่งที่เราเคยเจอแล้ว เคยทำแล้ว เคยผ่านมาด้วยตัวเองแล้ว

แต่... เราลืมไปแล้ว!!

-----

และ ได้เจอตัวอักษรคำว่า Exteen Blog ในสมุดโน้ตนั้น??

นึกย้อนเวลาไปอีกครั้ง ก็ Exteen Blog ที่เราเคยเพ้อๆ เขียนๆ อะไรๆ ไว้นี่!!

สุขใจที่ได้ความทรงจำที่จางหายไป... กลับมาอีกครั้ง

Comment

Comment:

Tweet